Περιγραφη

Synopsis

Το να ζεις στη Barbie Land σημαίνει να είσαι τέλειο ον σε ένα τέλειο μέρος. Εκτός κι αν έχεις μια πλήρη υπαρξιακή κρίση. Ή είσαι Κεν.

To live in Barbie Land is to be a perfect being in a perfect place. Unless you have a full-on existential crisis. Or you’re a Ken.

ΠληροφορΙες

Information

Certificate

Duration

114'

Genre

Adventure / Comedy / Romance

Language

English

iMDb

Ν/A

Rotten Tomates

Ν/A