Περιγραφη

Synopsis

Δύο αρχαίοι τιτάνες, ο Godzilla και ο Kong, συγκρούονται σε μια επική μάχη καθώς οι ανθρώποι ξετυλίγουν την αλληλένδετα συνδεδεμένη προέλευσή τους και την σύνδεσή τους με τα μυστήρια της Νήσου του Κρανίου.

Two ancient titans, Godzilla and Kong, clash in an epic battle as humans unravel their intertwined origins and connection to Skull Island’s mysteries.

ΠληροφορΙες

Information

Certificate

Duration

115'

Genre

Sci-Fi / Action / Adventure

Language

English

iMDb

6.2/10

ROTTEN TOMATOES

54%